Pila Višňové, a.s.

Akciová společnost „Pila Višňové a.s.“, (dříve Obchodní a Investiční a.s.), vznikla již v r. 2003. Tato společnost byla původně zaměřená především na obchodní činnost se stavebními materiály (dřevo a ocelové konstrukce atd.). Z dosavadní činnosti vyplynula potřeba podnikání především s výrobky vlastní produkce zvolené vlastní obchodní zkušeností a marketingovým průzkumem. Tento vychází z průzkumu požadavků spolupracujících firem a požadavků trhu. Spolupracující firmy jsou především stavební firmy poptávající stavební dříví ale i truhlářské výrobky okna, dveře, schodiště, podlahy a další. Nedílnou součástí dodávek je téměř kompletní vybavení interiérů, od výrobně náročného nábytku z masivu, tak výrobků z laminovaných a dřevotřískových desek, vše doplněno patřičným kováním, ať už stavebním nebo interiérovým. Z tohoto důvodu vznikal a vznikl záměr vybudovat vlastní pilařskou výrobu s výhledem na vlastní truhlářské výroby.

Záměrem společnosti „Pila Višňové a.s.“ je další využití areálu bývalých „Mrazíren Višňové“ (bývalý brownfield) a jeho komplexní přebudování na výrobní areál pro zpracování dřeva. V několika postupných krocích je budována pilařská výroba řeziva s výkonem 17 000 m3 zpracovávané hmoty dále sušárenské komory, energetický zdroj pro potřeby závodu se záměrem ekologického využití zbytků biomasy z vlastní činnosti a dobudování truhlářského provozu na výrobu truhlářských výrobků pro komerční potřeby. Záměrem je vedle vlastní výroby řeziva také efektivní využití dalších prostorů areálu pro další výrobu pro zpracování řeziva a to např. výroba spárovky, KVH a BSH hranolů , výroba oken, peletek a dalších produktů sdalší přidanou hodnotou .

Lokalita výstavby tohoto dřevozpracujícího závodu – obec Višňové, nebyla vybrána náhodně.

Z logistického hlediska se jednalo o dvou důležitých faktorech, které při rozhodování o umístění pily rozhodly:

Tím prvním je samotné místo záměru. „Městys Višňové“ se nachází na území okresu Znojmo, který patří mezi hospodářsky slabé regiony uvedené v seznamu podporovaných regionů v dotačních programech MPO -OPPIK. Obec Višňové náleží pod Jihomoravský kraj a příslušnou obcí s rozšířenou působností je okresní město Znojmo. V sídle obecního úřadu se nachází i Stavební úřad Višňové. Obec Višňové se rozkládá asi osmnáct kilometrů severovýchodně od Znojma čítá cca 1120 obyvatel, je snadno dostupná komunikacemi ze tří směrů silničním spojením na Znojmo (Brno), směrem na Moravský Krumlov a směrem na Moravské Budějovice. Areál pily leží na samém okraji obce.

Druhým velmi výrazným faktorem je dostatečná dostupnost suroviny a zároveň odbytových možností v této příhraniční oblasti. Záměrem a cílem projektu je vybudovat moderní pilařský závod na výrobu řeziva. Počítá s využitím moderní technologie umožňující efektivní zpracování jehličnatých i listnatých sortimentů složenou z výkonné pásové pily ve dvojici s dvouhřídelovou rozmítací pilou s pořezem do 250 mm se zajištěním využitelnosti v plném rozsahu výroby a zajišťující dostatečnou strojní kapacitu a vynikající kvalitu řezu. Uvažuje se s plnou mechanizací mezi jednotlivými pracovišti tak, aby byl zajištěn efektivní přísun zpracované hmoty a byla kladena minimální náročnost na počet pracovníků. Pro přímou obsluhu strojů včetně ukládání řeziva do hrání se předpokládá 16 nových zaměstnanců. Konečným produktem bude neomítané truhlářské řezivo, hraněné a stavební řezivo (hranoly, deskový materiál, střešní latě, případně paletové přířezy a pod). Část materiálu (cca 8 000 m3 řeziva ročně) bude uměle vysoušeno na 8-12%, ostatní řezivo bude vysoušeno přírodním způsobem.

Projekt podporuje výrobu vlastních produktů pro spolupracující firmy, především pro dřevozpracující dceřinou společnost Truhlářství Modřice s.r.o., ale také do obchodních sítí a drobným podnikatelům.

Popis objektu

Jedná se o objekt v areálu bývalých „Mrazírnách Višňové“ (bývalý brownfield) čítající celkovou rozlohou lokality 44 000 m2 a zahrnující starší budovy, výrobní halu z r. 1995 (1 141 m2, mrazírenský sklad zateplený, čistírnu odpadních vod, trafostanici, dílny, sklady, přístřešky, vrátnici. Areál nebyl od r. 2001 využíván a některé objekty bylo třeba strhnout a zahájit terénní úpravy. Žadatel o podporu „Pila Višňové a.s.“ v první části realizace projektu vykoupil uvedené prostory v dubnu r. 2011 a v témže roce zahájil vedle běžné údržby i první terénní úpravy pro zamýšlený projekt a k případnému dalšímu následnému využití pro záměry společnosti.

V první fázi realizace tohoto projektu došlo  k vybudování nové moderní haly 18 x 60 x 5 m  pro linku pilnice a zpevnění prostorů pro manipulaci a skládky surovin, přístřešků pro vyrobené řezivo, vybudování sušáren a kotelny.  V další fázi se počítá s využitím   dosud nevyužitých budov a venkovních prostorů pro vznik dalších provozů – např. truhlářské výroby, výrobu spárovky , KVH hranolů , výroby oken, peletek  v návaznosti na zpracování prvotního řeziva z pilařské linky.

Jedinečnost projektu spočívá  v šíři sortimentu, neboť další pilařské výroby v regionu jsou  zaměřeny na omezený specifický sortiment řeziva podle zakázky drobných místních  odběratelů, jako jsou např. střešní latě, přířezy pro výrobu palet a pod. Pro rozšíření nabídky  ve stavebnictví zamýšlí se v projektu také zavedení výroby střešních konstrukcí,  lepených   nosníků a do  spotřebitelské obchodní sítě výroba palubek, zahradního nábytku, vrat, plotů a dalších výrobků s přidanou hodnotou dle požadavků na trhu.